ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ МЕТАБОЛІТІВ ЛИЧИНОК STRONGILOIDES PAPILLOSUS НА ФОРМУВАННЯ МІКРОЯДЕР В ЕРИТРОЦИТАХ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ В ЕКСПЕРИМЕНТІ НА БІЛИХ ЩУРАХ

  • Ch. Shendrik Дніпропетровський державний аграрно- економічний університет, м. Дніпро
  • L. Shendrik Дніпропетровський державний аграрно- економічний університет, м. Дніпро
  • I. Shendrik Дніпропетровський державний аграрно- економічний університет, м. Дніпро
Ключові слова: личинки стронгілоїдесів, мікроядерний тест, мутагени, патогенний вплив, стронгілоїдоз

Анотація

Представлено результати досліджень периферичної крові щурів за експериментального стронгілоїдозу в мікроядерному тесті, які свідчать що продукти метаболізму личинок Strongyloides papillosus є мутагенами для організму хазяїна і спричинюють формування мікроядер в його еритроцитах. Ймовірно, висока біологічна активність паразитів і виділення ними значного об’єму секреторно-екскреторних продуктів життєдіяльності спричинює вірогідне збільшення кількості еритроцитів з мікроядрами. Вже на сьомий день експерименту кількість еритроцитів з мікроядрами у крові щурів дослідних груп збільшилось у 2,3 раза у порівнянні з тваринами контрольної групи.

Біографії авторів

Ch. Shendrik, Дніпропетровський державний аграрно- економічний університет, м. Дніпро
к. вет. н.
L. Shendrik, Дніпропетровський державний аграрно- економічний університет, м. Дніпро
к. біол. н.
I. Shendrik, Дніпропетровський державний аграрно- економічний університет, м. Дніпро
к. вет. н.

Посилання

Бекиш В. Я. Генетические аспекты взаимоотношений в системе паразит-хозяин при аскаридозе: Тр. науч.-практич. конф. «Ткан. гельминтозы: диагностика, патогенез, клиника, лечение и эпидемиология» / В. Я. Бекиш. – Витебск, 2000. – С. 18–27.

Пономар С. І. Ефективність комплексного підходу за постановки діагнозу на стронгілоїдоз / С. І. Пономар, В. П. Гончаренко, О.В. Кручиненко, Х. М. Шендрик // Науковий вісник ветеринарної медицини Білоцерківськийого національного аграрного університету. – 2014. – Вип.13 (108). – С 190–193.

Стибель В. В. Вплив інвазії Oesophagostomum dentatum на геном білих нелінійних щурів / В. В. Стибель // Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної медицини імені С. З. Гжицького. – 2005. – Т. 7. – № 3 (26). – ч. 1. – С. 115–122.

Стибель В. В. Вплив трихурозної інвазії на частоту виявлення мікроядер в еритроцитах білих нелінійних щурів у мікроядерному тесті / В. В. Стибель // Ветеринарна медицина. – 2005. – Вип. 85. – Т. 2. – С. 1050–1054.

Усенко-Шендрик Х.М. Особливості епізоотології стронгілоїдозу худоби в центральній частині України: Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної медицини імені С. З. Гжицького. – 2009. – Т. 11, № 2 (41), ч. 1. – С. 326–328.

Schmid W. The micronucleus test / W. Schmid // Mutat. Res.– 1975. – Vol. 31. – № 1. – P. 9–16.