ДИНАМІКА МОРФОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КРОВІ У СОБАК ЗА ВПЛИВУ КОРМОВИХ ФІТОДОБАВОК “ФІТОПАНКУ” ТА “ГАСТРОАЦИДУ”

  • P. Antonenko Дніпропетровський державний аграрно- економічний університет м. Дніпропетровськ
  • O. Kachalova Дніпропетровський державний аграрно- економічний університет м. Дніпропетровськ
  • K. Provornik Дніпропетровський державний аграрно- економічний університет м. Дніпропетровськ
Ключові слова: кормова фітодобавка “Фітопанк”, “Гастроацид”, морфологічні показники крові, травна система, підшлункова залоза, собаки, превентивні заходи

Анотація

Наведено дані щодо впливу різних доз кормових фітодобавок “Фітопанку” та “Гастроациду” на загальний стан, морфологічні показники крові собак за профілактики шлунково-кишкових хвороб та хвороб підшлункової залози. Встановлено, що кормові фітодобавки не мають негативного впливу на поведінку, загальний стан шкіри та слизових оболонок тварин, сприяють нормалізації морфологічних показників крові, функції печінки та процесів метаболізму, що зменшує ризик виникнення шлунково- кишкових захворювань та захворювань підшлункової залози у собак.

Біографії авторів

P. Antonenko, Дніпропетровський державний аграрно- економічний університет м. Дніпропетровськ
д. с.-г. н., професор
O. Kachalova, Дніпропетровський державний аграрно- економічний університет м. Дніпропетровськ
аспірант
K. Provornik, Дніпропетровський державний аграрно- економічний університет м. Дніпропетровськ
аспірант

Посилання

Дж. Сімпсон. Хвороби травної системи у собак і кішок / Дж. Сімпсон, Р. Уільзе. – Москва: “Акваріум”, 2007. – С. 300–305.

Гастроентерология / [гл. ред. В. Т. Ивашкин]. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 400 с.

Барановский А. Ю. Профилактика и лечение болезней пищеварительной системы / А. Ю. Барановский. – СПб.: Фолиант, 2000. – 249 с.

Антоненко П. П. Профілактичне застосування препарату природнього походження “Фітопанку” у тваринництві: метод. реком. / П.П. Антоненко. – Дніпропетровськ, 2008. – 25с.

Бусел Ю. М. Патогенез, діагностика та лікування панкреатиту у собак : автореф. дис. на здобуття канд. вет. наук: спец. 16.00.01 – “Діагностика і терапія тварин” / Ю.М. Бусел. – Київ, 2011. – 19 с.

Антоненко П.П. Профілактична ефективність кормової добавки рослинного походження “Фітопанк” за хвороб підшлункової залози у собак [Електронний ресурс] / П. П. Антоненко, Н. І. Суслова, В. Г. Єфімов [та ін.] // Науково-технічний бюлетень науково-дослідного центру біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК. – 2014. – Т.2. – №1. – Режим доступу до ж у р н . : h t t p : / / b i o s a f e t y - c e n t e r . c o m / naukovi_vydanny/pdf/2_13.pdf

Privarnikov K. E. The efficiency of feed phytoadditives Fitopank for exocrine pancreatic insufficiency in dogs / K. E. Privarnikov, P. P. Antonenko // Науковий вісник ветеринарної медицини. – 2015 – №2 (122). – С. 78–83