ПРОБІОТИК ТА ФЕРМЕНТ У РАЦІОНАХ БРОЙЛЕРІВ

  • N. Balukh Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця
Ключові слова: пробіотики, ферменти, курчата-бройлери, доступність, білки, кормова добавка

Анотація

Проведено аналіз кормової добавки нового покоління, що застосовуються в годівлі птиці на сучасному етапі розвитку комбікормової промисловості. Встановлено, що найбільше розповсюдження мають комбіновані кормові добавки, до складу яких входять декілька біологічно активних речовин. Використання кормової добавки “Проензим” у раціонах курчат-бройлерів показало позитивний вплив на доступність амінокислот корму та баланс азоту. Використання кормової добавки у раціоні курчат-бройлерів сприяло підвищенню доступності амінокислот корму: гістидину на 5,9%, аргініну на 5,8%, аспарагінової та глютамінової кислот на 7,1% та 8,5%, а також зменшення фенілаланіну на 3,7%. За дії максимальної дози кормової добавки “Проензим” кількість утриманого азоту в організмі курчат-бройлерів підвищується на 10,4%.

Біографія автора

N. Balukh, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця
к. с.-г. н.

Посилання

Кононський О. І. Біохімія тварин / О. І. Кононський. – К.: Вища школа, 2006. – 454 с.

Кравченко Н. Эффективные ферменты для птицеводства / Н. Кравченко, М. Монин // Птицеводство. – 2006. – № 4. – С. 26 – 28.

Ібатуллін І. І. Годівля сільськогосподарських тварин. Підручник. – Вінниця. / І. І. Ібатуллін, Д.О. Мельничук, Г.О. Богданов та ін. – Нова книга, 2007. – 616 с.

Кононенко В. К. Практикум з основ наукових досліджень у тваринництві / В. К. Кононенко, І.І. Ібатуллін, В. С. Патров. – К., 2000. – 96 с.

Плохинский Н. А. Руководство по биометрии для зоотехников. / Плохинский Н. А. – М.: Колос, 1969. – 352 с.

Урдзик Р. М. Аминокислотное питание курнесушок / Р. М. Урдзик // Ефективне птахівництво. – 2007. – № 3. – С. 31 – 32.

Фізіолого-біохімічні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині / Довідник. Видання третє. – Львів, 2004. – С. 105 – 150.