БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ ЗА ВИКОРИСТАННЯ У КОМБІКОРМАХ АНІСОРБУ

  • N. Begma Дніпропетровський державний аграрно- економічний університет м. Дніпропетровськ
Ключові слова: молодняк свиней, кормова добавка, анісорб, мікотоксини, біохімічні показники, загальний білок крові, обмін речовин, продуктивність

Анотація

Досліджено особливості біохімічного складу крові піддослідного молодняку свиней при використанні в їх раціонах мінеральної добавки – анісорбу. Встановлено, що застосування анісорбу призводить до зменшення концентрації загального білка в сироватці крові у середньому на 9,5 % переважно за рахунок альбумінів. Відзначено вірогідне зменшення активності АСТ на 43,9% в ІІ дослідній групі, яка окрім основного раціону споживала 2 кг анісорбу на 1 т комбікорму та на 58,0% у ІІІ групі – 3 кг анісорбу на 1 т комбікорму. Дещо менш вираженим було зниження активності АЛТ. Виявлені зміни вказують на покращення функціонального стану печінки, оскільки у ІІ та ІІІ дослідних групах показники знаходилися у межах норми. Доведено, що ведення анісорбу в раціони молодняку свиней сприяє підвищенню середньодобових приростів на 13,05%, захищає здоров’я тварин дезактивуючи мікотоксини у кормовій сировині.

Біографія автора

N. Begma, Дніпропетровський державний аграрно- економічний університет м. Дніпропетровськ
к. с.-г. н., доцент

Посилання

Богданов Г. О. Актуальні питання годівлі с.-г. тварин / Г. О. Богданов, Д. О. Мельничук, І.І. Ібатуллін [та ін.] / Наук. вісник НАУ. – 2004. – Вип. 74. – С. 11–24.

Біохімічні показники крові свиней при згодовуванні ферментних препаратів / А. В. Гуцол, Я. І. Кирилів, М. О. Мазуренко [та ін.] // Збірник наукових праць ПДАТУ. – 2013. – Вип. 13. – С. 80–82.

Ветеринарна клінічна біохімія / Левченко В. І., Влізло В. В., Кондрахін І. П. [та ін.] – Біла Церква, 2002. – 400 с.

Єфімов В. Г. Обмін мінеральних речовин в нормі та при патології / В. Г. Єфімов. – Дніпропетровськ: ДДА ун-т, 2008. – 32 с.

Засуха Ю. В. Ефективність вирощування ремонтного і відгодівельного молодняку свиней // Ю. В. Засуха, С. М. Грищенко, М. В. Кузьменко / Міжвід. темат. наук. зб. “Свинарство”. – 2012. – Вип. 60. – С. 40–45.

Козырь В. С. Практические методики исследований в животноводстве / В. С. Козырь, А. И. Свеженцов. − Днепропетровск : Арт-Пресс, 2002. − 354 с.

Лимар В. О. Прогресивні технології у свинарстві та їх переваги / В. О. Лимар, В. М. Волощук, І. В. Хатько [та ін.] // Міжвід. темат. наук. зб. “Свинарство”. – 2012. – Вип.60. – С. 8–11.