ВПЛИВ ФЕНАРОНУ ТА МЕВЕСЕЛУ НА СИСТЕМУ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ОРГАНІЗМУ БУГАЙЦІВЗА НІТРАТНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

  • B. Hutyj Львівський національний університет біотехнологій імені С. З. Ґжицького, м. Львів
  • D. Hufrij Львівський національний університет біотехнологій імені С. З. Ґжицького, м. Львів
  • I. Сhariv Львівський національний університет біотехнологій імені С. З. Ґжицького, м. Львів
  • N. Nazaruk Львівський національний університет біотехнологій імені С. З. Ґжицького, м. Львів
  • S. Murska Львівський національний університет біотехнологій імені С. З. Ґжицького, м. Львів
  • Z. Huta Львівський національний університет біотехнологій імені С. З. Ґжицького, м. Львів
  • V. Vishchur Львівський національний університет біотехнологій імені С. З. Ґжицького, м. Львів
Ключові слова: бугайці, антиоксидантна система, нітрати, нітрити, токсикоз, ензими

Анотація

Наведено результати досліджень впливу фенарону та мевеселу на активність ензимів системи антиоксидантного захисту організму молодняку великої рогатої худоби за нітратного навантаження. Встановлено, що за нітратного навантаження дослідні препарати сприяли підвищенню антиоксидантного статусу організму бугайців, на що вказує підвищення у їх сироватці крові активності глутатіонпероксидази, глутатіонредуктази, глюкозо-6-фосфатдегідрогенази та каталази. Антиоксидантні властивості краще виражені у препараті “Мевесел”, оскільки до його складу входять два потужні антиоксиданти: вітамін Е і селен. 

Біографії авторів

B. Hutyj, Львівський національний університет біотехнологій імені С. З. Ґжицького, м. Львів
д. вет. н.
D. Hufrij, Львівський національний університет біотехнологій імені С. З. Ґжицького, м. Львів
д. вет. н.
I. Сhariv, Львівський національний університет біотехнологій імені С. З. Ґжицького, м. Львів
к. біол. н.
N. Nazaruk, Львівський національний університет біотехнологій імені С. З. Ґжицького, м. Львів
к. вет. н.
S. Murska, Львівський національний університет біотехнологій імені С. З. Ґжицького, м. Львів
к. вет. н.
Z. Huta, Львівський національний університет біотехнологій імені С. З. Ґжицького, м. Львів
аспірант
V. Vishchur, Львівський національний університет біотехнологій імені С. З. Ґжицького, м. Львів
к. вет. н.

Посилання

Васів Р. О. Введення різних доз аскорбінової кислоти бичкам за нітратного навантаження // Наук. вісник Львівської держ. академії вет. медицини ім. С.З. Ґжицького, 2001 – Т. 1, (№3-4). – С. 96–99.

Винярська А. В. До методики вивчення впливу нітратів на організм телят-молочників // Наук. вісник Львівської держ. академії вет. медицини ім. С.З. Ґжицького, 2003. – №2. – С. 22–25.

Вплив фенарону на дезінтоксикаційну функцію печінки при нітратно-нітритному токсикозі у курчат / Гунчак В.М., Гуфрій Д.Ф., Канюка О.І., Хомик Р.І. // Наук. вісник Львівської національної академії вет. медицини ім. С.З. Ґжицького. – Львів, 2004. – Т. 6, – № 3, – Ч.3. – С. 38–41.

Гутий Б. В. До методики вивчення впливу нітратів на стан антиоксидантної системи бичків // Наук. вісник Львівської нац. академії вет. медицини ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2004. – Т. 6, – №2. – Ч. 2. – С. 48–52.

Мазуркевич А. И. Вплив тривалого надходження нітратів в організм бугайців на показники резистентності / А.И. Мазуркевич, А. В. Розстальный // Тез. доп. наук. конф. НАУ. – К., 2001. – С. 80–81.

Мусієнко М. Т. Особливості хронічного нітратного токсикозу корів // Наук. вісн. НАУ. – Київ, 2002. – № 55. – С. 120–123.

Прудніков В. Г. Интенсифікація виробництва яловичини в Україні // Тваринництво України. – 1998. – №3. – С. 6–8.

Хмельницкий Г.О. Методичні рекомендації з профілактики, діагностики та лікування тварин при отруєнні нітратами і нітритами / Г.О. Хмельницкий, М.Ф. Панько, Д.М. Вовк, та ін. // – К.: 2001. – 58 с.