МОРФО-БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ ТА РЕПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ СВИНОМАТОК ЗА ДІЇ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ “ПРОПІГплв”

  • І. Bogdan Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького, м. Львів
  • J. Pivtorak Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького, м. Львів
Ключові слова: кормова добавка “ПРОПІГплв”, раціон, поросні свиноматки, репродуктивність, живлення, багатоплідність, великоплідність, молочність, збереженість

Анотація

Викладені результати використання у складі раціону кормової добавки “ПРОПІГплв” на тлі концентратного типу годівлі поросних свиноматок великої білої породи. Встановлено, що кормова добавка “ПРОПІГплв” має позитивний вплив на морфо-біохімічні показники крові, а також репродуктивні якості свиноматок. Так, найвищими репродуктивними показниками характеризуються свиноматки третьої і четвертої групи до раціону яких, включали кормову добавку “ПРОПІГплв” у кількості 4-6 г гол/добу. За багатоплідністю, великоплідністю, молочністю, кількістю поросят та масою гнізда при відлученні, збереженості поросят тварини цих груп значно переважали тварин контрольної групи. Маса гнізда відповідно в середньому становила 161,7 кг, або на 24,2 кг перевищувала масу гнізда контрольної групи, що підтверджується вищим відсотком збереженості молодняку. Середня доза, яку можна рекомендувати складає 5 г, максимальна 6 г, гол/добу.

Біографії авторів

І. Bogdan, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького, м. Львів
аспірант
J. Pivtorak, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького, м. Львів
д. с.-г. н., професор

Посилання

Деталізовані норми годівлі сільськогосподарських тварин. Довідник / [М. Т. Ноздрін, М. М. Карпусь, В. Ф. Каравашенко та ін.]; за редакції М. Т. Ноздріна. – К.: Урожай, 1991. – 344 с.

Карнаух Э. В. Пробиотики в коррекции кишечного микробиоценоза / Э. В. Карнаух, А.Н. Базалеева // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології: зб. наук. праць / Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Луганський державний медичний університет. – К., Луганськ, 2013. – Випуск 1(115). – С. 204–215.

Лахтин В. М. Стратегические аспекты конструирования будущего / В. М. Лахтин, С.С. Афанасьев, В. А. Алешкин [и др.] // Вестник Российской АМН. – 2008. – No2. – С. 33–45.

Лабораторні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині: довідник / В. В. Влізло, Р. С. Федорук, І. Б. Ратич [та ін.]; За ред. В. В. Влізла. — Львів, 2012. — 762 с.

Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных / [Калашкиков А.П., Клейменов В. И., Баканов В. Р. и др. – М.: Агропромиздат, 2003. – 352 с.

Підгорський В. С. Пробіотики на основі молочнокислих бактерій – сучасний стан і перспективи / В. С. Підгорський, Н. К. Коваленко : Матеріали міжнародної наукової конференції, 20-22 травня 2004. – Тернопіль, 2004. – С. 3–7.

Пробиотики и пребиотики. Всемирная гастроэнтерологическая организация (практические рекомендации). – 2008. – 24с.

Тараканов М. А. Механизм действия пробиотиков на микрофлору пищеварительного травка и организм животного / М. А. Тараканов // Ветеринария. – 2000. – No5. – С. 32–33.

Delphine M. A. Mechanisms of Probiosis and Prebiosis: Considerations for Enhanced Functional Foods / M. A. Delphine, Sauliner, K. Jennifer Spinler, Glenn R. Gibson [et al.] // NIH Public Accens Author manuscript. – 2009. – 20 (2). – P. 135–141.

Silvia Wilson Gratz. Probiotics and gut health: A special focus on liver diseases / Silvia Wilson Gratz, Hannu Mykkanen, Hani S El-Nesami. // Worid Journal of Gastroenterology. – 2010. – 16 (4). – P. 403–410.