МОРФО-БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ ТА РЕПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ СВИНОМАТОК ЗА ДІЇ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ “ПРОПІГплв”

І. Bogdan, J. Pivtorak

Анотація


Викладені результати використання у складі раціону кормової добавки “ПРОПІГплв” на тлі концентратного типу годівлі поросних свиноматок великої білої породи. Встановлено, що кормова добавка “ПРОПІГплв” має позитивний вплив на морфо-біохімічні показники крові, а також репродуктивні якості свиноматок. Так, найвищими репродуктивними показниками характеризуються свиноматки третьої і четвертої групи до раціону яких, включали кормову добавку “ПРОПІГплв” у кількості 4-6 г гол/добу. За багатоплідністю, великоплідністю, молочністю, кількістю поросят та масою гнізда при відлученні, збереженості поросят тварини цих груп значно переважали тварин контрольної групи. Маса гнізда відповідно в середньому становила 161,7 кг, або на 24,2 кг перевищувала масу гнізда контрольної групи, що підтверджується вищим відсотком збереженості молодняку. Середня доза, яку можна рекомендувати складає 5 г, максимальна 6 г, гол/добу.

Ключові слова


кормова добавка “ПРОПІГплв”; раціон; поросні свиноматки; репродуктивність; живлення; багатоплідність; великоплідність; молочність; збереженість

Повний текст:

PDF >PDF

Посилання


Деталізовані норми годівлі сільськогосподарських тварин. Довідник / [М. Т. Ноздрін, М. М. Карпусь, В. Ф. Каравашенко та ін.]; за редакції М. Т. Ноздріна. – К.: Урожай, 1991. – 344 с.

Карнаух Э. В. Пробиотики в коррекции кишечного микробиоценоза / Э. В. Карнаух, А.Н. Базалеева // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології: зб. наук. праць / Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Луганський державний медичний університет. – К., Луганськ, 2013. – Випуск 1(115). – С. 204–215.

Лахтин В. М. Стратегические аспекты конструирования будущего / В. М. Лахтин, С.С. Афанасьев, В. А. Алешкин [и др.] // Вестник Российской АМН. – 2008. – No2. – С. 33–45.

Лабораторні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині: довідник / В. В. Влізло, Р. С. Федорук, І. Б. Ратич [та ін.]; За ред. В. В. Влізла. — Львів, 2012. — 762 с.

Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных / [Калашкиков А.П., Клейменов В. И., Баканов В. Р. и др. – М.: Агропромиздат, 2003. – 352 с.

Підгорський В. С. Пробіотики на основі молочнокислих бактерій – сучасний стан і перспективи / В. С. Підгорський, Н. К. Коваленко : Матеріали міжнародної наукової конференції, 20-22 травня 2004. – Тернопіль, 2004. – С. 3–7.

Пробиотики и пребиотики. Всемирная гастроэнтерологическая организация (практические рекомендации). – 2008. – 24с.

Тараканов М. А. Механизм действия пробиотиков на микрофлору пищеварительного травка и организм животного / М. А. Тараканов // Ветеринария. – 2000. – No5. – С. 32–33.

Delphine M. A. Mechanisms of Probiosis and Prebiosis: Considerations for Enhanced Functional Foods / M. A. Delphine, Sauliner, K. Jennifer Spinler, Glenn R. Gibson [et al.] // NIH Public Accens Author manuscript. – 2009. – 20 (2). – P. 135–141.

Silvia Wilson Gratz. Probiotics and gut health: A special focus on liver diseases / Silvia Wilson Gratz, Hannu Mykkanen, Hani S El-Nesami. // Worid Journal of Gastroenterology. – 2010. – 16 (4). – P. 403–410.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.