МІНЛИВІСТЬ РОСТОВИХ ПОКАЗНИКІВ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ МИРГОРОДСЬКОЇ ПОРОДИ ЗАЛЕЖНО ВІД ІНБРИДИНГУ ТА ПОХОДЖЕННЯ

  • S. Voitenko Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава
  • L. Wisniewski Інститут розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця
Ключові слова: миргородська порода, жива маса, прирости, походження свинок, ступінь інбридингу кнурців

Анотація

Викладені результати досліджень методів розведення свиней миргородської породи, яка на даному етапі є не численною й утримується лише в одному племінному господарстві України. Доведена можливість використання в селекційному процесі свинок, що мають 6 і 12% умовної частки кровності за породою п’єтрен, а решта – за миргородською породою. Розведення таких тварин не призводить до зниження ростових показників, порівняно із чистопородним молодняком, але запобігатиме звуженню генетичної різноманітності популяції та уникненню спорідненого підбору батьківських пар. Встановлена доцільність використання в локальній популяції інбредних кнурців, ступінь сумарного інбридингу яких 1– 3%. Такі тварини не знижують живу масу та приростив процесі вирощування, порівняно з аутбредним молодняком і можуть використовуватися для відтворення стада при чистопородному розведенні.

Біографії авторів

S. Voitenko, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава
д. с.-г. н., професор
L. Wisniewski, Інститут розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця
к. с.-г. н.

Посилання

Беззбов В. И. Особености технологии выращивания ремонтных свинок для промышленного комплекса / В. И. Беззбов, И. И. Перашвили // Сельское хозяйство – проблемы и перспективы.– Гродно, 2006. – Т. 2 сельскохозяйственные науки (зоотехния). – C. 254–259.

Биологические закономерности роста и развития сельскохозяйственных животных / [В. С. Козырь, В. И. Барабаш, Д. Д. Чертков и др.]. – Днепропетровск : ВКФ Оксамит–Текс, 2004. – 541 с.

Войтенко С. Л. Генезис миргородської породи свиней / Вісник Полтавської державної аграрної академії .– 2012.–№ 3 .– С. 94–99.

Данилова Т. Н. Живая маса поросят при рождении как селекционный и технологичесий показатель / Т. Н. Данилова, В. И. Герасимов //“Современные проблемы и технологические инновации в производстве свинины в странах СНГ”: XX межд. научн. – практ. конф., 20–21 июня 2013 г.: Сб. трудов. – Чебоксары, 2013. – С .223–226.

Іжболдіна О. О. Закономірності росту молодняку свиней різного походження / О. О. Іжболдіна //Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – 2011. – Вип. 9 (49). – С. 114–118.

Коваленко В. П. Удосконалення прийомів відбору по підвищенню продуктивних ознак свиней / В. П. Коваленко, В. Г. Пелих, С. П. Панкеєв // Таврійський науковий вісник. – Херсон. 2000. – Вип. 15. – С. 29–32.

Матієць М. І. Поліпшення миргородських свиней ввідним схрещуванням з п’єтренами / Матієць М. І., Деркач М. О. Вільховий П.М. // Респ. міжвідомчий тематичний наук. зб. „Свинарство” – К.: Урожай, 1973. – Вип. 18. – С.10–16.

Мамонтов Н. Динамика живой массы и напряженность роста подсвинков / Н. Мамонтов, И. Пустовит, В. Бурмистров // Свиноводство. – 2004. – № 4. – С. 10–11.

Поляков В. Інтенсивність росту свиней і прогнозування їхніх відгодівлеьних якостей / В. Поляков // Тваринництво України. – 1997. – №5. – С.12

Свечин Ю. К. Прогнозирование продуктивности свиней в раннем воздасте / Ю.К. Свечин // Вестник сельскохозяйственной науки. – 1985. – № 4. – С. 103–108.

Смирнов О. К. Раннее определение продуктивности животных / О. К. Смирнов. – М.: Колос, 1974. – 112 с.

Saver D. Die Folgewurfleistung von sauen in Abhängigkeit vor der Erstwurfrobe und aufruchtleistung. / D. Saver, M. Langhammer, J.Krause // Arch. Tierz. – Berlin. – 1986. – V. 29. – № 5. – S. 503–514.