ФІЗІОЛОГІЧНИЙ СТАТУС ОРГАНІЗМУ ТА ІНТЕНСИВНІСТЬ РОСТУ КРОЛІВ ПРИ ЗГОДОВУВАННІ БІОМАСИ ДРІЖДЖІВ

L. Darmohray, М. Shevchenko

Анотація


Викладено результати впливу біомаси дріжджів на фізіологічний статус та інтенсивність росту кролів за інтенсивної технології вирощування. Експериментальні дослідження проводились із 75-кролями білої термонської породи, з яких було сформовано 5 груп. Для годівлі молодняку кролів використовували повнораціонні гранульовані комбікорми, у структурі яких був різний вміст кормових дріжджів: 1 контрольна група – 3 %, 2 дослідна – 5 %, 3 – 7 %, 4 – 9 % і 5 – 11 %. У результаті експерименту встановлено, що біомаса дріжджів позитивно впливала на інтенсивність росту та функціонування організму. Введення до комбікорму 9% кормових дріжджів супроводжується збільшенням середньодобового і абсолютного приростів на 7,2% (Р<0,001) порівняно з контролем. У кролів 4 групи в крові збільшується концентрація загального білка, гемоглобіну і еритроцитів відповідно на 2,3, 13,8 і 18,4%, а також зменшується кількість лейкоцитів і вміст холестеролу на 2,2 і 2,3%. Аналізуючи одержані дані можна стверджувати про доцільність використання кормових дріжджів у складі повнораціонних гранульованих комбікормів молодняку кролів, при інтенсивному способі вирощування на м’ясо, у кількості 9%.

Ключові слова


кролі; фізіологічний статус; комбікорм; кормові дріжджі; середньодобовий і абсолютний приріст; гематологічні показники

Повний текст:

PDF >PDF

Посилання


Бондаренко Г. Г. Выгодно ли разводить кроликов? / Г. Г. Бондаренко // Кролиководство и звероводство. – 2009. – № 2. – C. 26–27.

Алексеев А. Промышленное кролиководство – информация к размышлению / А. Алексеев // Ефективне тваринництво. – 2012. – № 1. – C. 40–42.

Вакуленко І. Відродження галузі кролівництва / І. Вакуленко, Т. Очковська // Тваринництво України. – 2007. – № 10. – C. 2–3.

Гончар О. Перспективи розвитку кролівництва в Україні / О. Гончар, Є. Шевченко // Тваринництво України. – 2011. – № 6. – C. 2–6.

Вакуленко І. Відродження галузі кролівництва в Україні / І. Вакуленко, Д. Микитюк, І. Лучин // Тваринництво сьогодні. – 2013. – № 6. – C. 65–67.

Мармуль Л. О. Розвиток галузі кролівництва / Л. О. Мармуль, Б. О. Вовченко // Таврійський науковий вісник. – 2008. – Вип. 61. – C. 146–151.

Плотников В. Г. Разведение, кормление и содержание кроликов / В. Г. Плотников, Н. М. Фирсова. – М. : Агропромиздат, 1989. – 223 c.

http://www.motherearthnews.com/homesteadingandlivestock/breeding-rabbitszmaz70mazglo.aspx?PageId=1

Быковская Н. З. Современная энциклопедия животноводства / Н. З. Быковская. – Донецк : БАО, 2007. – 384 c.

Технологія виробництва продукції кролівництва і звірівництва / В. І. Бала, Т. А. Донченко, І. Ф. Безпалий, А. А. Карченков. – Вінниця : Нова книга, 2009. – 271c.

http://www.wikihow.com/Raise-Rabbits-for-Food

Дармограй Л. М. Продуктивні показники молодняку кролів за інтенсивної технології вирощування / Л. М. Дармограй, М. Є. Шевченко // Збірник наукових праць “ТВППТ”. – Біла Церква. – 2015. – № 2. – С. 16–22.

http://www.dailykos.com/story/2011/07/09/992961/-A-rabbit-in-every-pot:atale-of-food-independence-almost-anyone-canenjoy-(part 1)?via=blog_524636

Овсянников А. И. Основы опитного дела в животноводстве / А. И. Овсянников. – М.: Колос, 1976. – 304 с.

Плохинский Н. А. Руководство по биометрии для зоотехников / Н. А. Плохинский. – М.: Колос, 1969. – 246с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.