ФІЗІОЛОГІЧНИЙ СТАТУС ОРГАНІЗМУ ТА ІНТЕНСИВНІСТЬ РОСТУ КРОЛІВ ПРИ ЗГОДОВУВАННІ БІОМАСИ ДРІЖДЖІВ

  • L. Darmohray Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького, м. Львів
  • М. Shevchenko Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького, м. Львів
Ключові слова: кролі, фізіологічний статус, комбікорм, кормові дріжджі, середньодобовий і абсолютний приріст, гематологічні показники

Анотація

Викладено результати впливу біомаси дріжджів на фізіологічний статус та інтенсивність росту кролів за інтенсивної технології вирощування. Експериментальні дослідження проводились із 75-кролями білої термонської породи, з яких було сформовано 5 груп. Для годівлі молодняку кролів використовували повнораціонні гранульовані комбікорми, у структурі яких був різний вміст кормових дріжджів: 1 контрольна група – 3 %, 2 дослідна – 5 %, 3 – 7 %, 4 – 9 % і 5 – 11 %. У результаті експерименту встановлено, що біомаса дріжджів позитивно впливала на інтенсивність росту та функціонування організму. Введення до комбікорму 9% кормових дріжджів супроводжується збільшенням середньодобового і абсолютного приростів на 7,2% (Р<0,001) порівняно з контролем. У кролів 4 групи в крові збільшується концентрація загального білка, гемоглобіну і еритроцитів відповідно на 2,3, 13,8 і 18,4%, а також зменшується кількість лейкоцитів і вміст холестеролу на 2,2 і 2,3%. Аналізуючи одержані дані можна стверджувати про доцільність використання кормових дріжджів у складі повнораціонних гранульованих комбікормів молодняку кролів, при інтенсивному способі вирощування на м’ясо, у кількості 9%.

Біографії авторів

L. Darmohray, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького, м. Львів
д. с.-г. н.
М. Shevchenko, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького, м. Львів
аспірант

Посилання

Бондаренко Г. Г. Выгодно ли разводить кроликов? / Г. Г. Бондаренко // Кролиководство и звероводство. – 2009. – № 2. – C. 26–27.

Алексеев А. Промышленное кролиководство – информация к размышлению / А. Алексеев // Ефективне тваринництво. – 2012. – № 1. – C. 40–42.

Вакуленко І. Відродження галузі кролівництва / І. Вакуленко, Т. Очковська // Тваринництво України. – 2007. – № 10. – C. 2–3.

Гончар О. Перспективи розвитку кролівництва в Україні / О. Гончар, Є. Шевченко // Тваринництво України. – 2011. – № 6. – C. 2–6.

Вакуленко І. Відродження галузі кролівництва в Україні / І. Вакуленко, Д. Микитюк, І. Лучин // Тваринництво сьогодні. – 2013. – № 6. – C. 65–67.

Мармуль Л. О. Розвиток галузі кролівництва / Л. О. Мармуль, Б. О. Вовченко // Таврійський науковий вісник. – 2008. – Вип. 61. – C. 146–151.

Плотников В. Г. Разведение, кормление и содержание кроликов / В. Г. Плотников, Н. М. Фирсова. – М. : Агропромиздат, 1989. – 223 c.

http://www.motherearthnews.com/homesteadingandlivestock/breeding-rabbitszmaz70mazglo.aspx?PageId=1

Быковская Н. З. Современная энциклопедия животноводства / Н. З. Быковская. – Донецк : БАО, 2007. – 384 c.

Технологія виробництва продукції кролівництва і звірівництва / В. І. Бала, Т. А. Донченко, І. Ф. Безпалий, А. А. Карченков. – Вінниця : Нова книга, 2009. – 271c.

http://www.wikihow.com/Raise-Rabbits-for-Food

Дармограй Л. М. Продуктивні показники молодняку кролів за інтенсивної технології вирощування / Л. М. Дармограй, М. Є. Шевченко // Збірник наукових праць “ТВППТ”. – Біла Церква. – 2015. – № 2. – С. 16–22.

http://www.dailykos.com/story/2011/07/09/992961/-A-rabbit-in-every-pot:atale-of-food-independence-almost-anyone-canenjoy-(part 1)?via=blog_524636

Овсянников А. И. Основы опитного дела в животноводстве / А. И. Овсянников. – М.: Колос, 1976. – 304 с.

Плохинский Н. А. Руководство по биометрии для зоотехников / Н. А. Плохинский. – М.: Колос, 1969. – 246с.