ВИКОРИСТАННЯ КОМБІКОРМІВ РІЗНОГО СКЛАДУ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ТОВАРНОГО КОРОПА В ПОЛІКУЛЬТУРІ

  • А. Dvoretskiy Дніпропетровський державний аграрно- економічний університет, м. Дніпропетровськ
  • V. Rozhkov Дніпропетровський державний аграрно- економічний університет, м. Дніпропетровськ
  • K. Savenko Дніпропетровський державний аграрно- економічний університет, м. Дніпропетровськ
Ключові слова: риба, короп, полікультура, рецепт, корми, раціон, годівля, добовий приріст, норма, білок, маса тіла риби, економічна ефективність, використання кормів.

Анотація

Розглянута технологія вирощування товарного коропа в полікультурі при підборі більш ефективного рецепту комбікорму. Результати досліду показали, що між потребою в кількості їжі у коропа і кількістю корму, що забезпечує високий темп росту при найменших витратах корму, існує велика різниця. Найбільш високий приріст спостерігався у риб, які отримували гранули рецепту № РК-2 за рахунок того, що він мав високий рівень протеїну та вдале співвідношення пластичних та енергетичних речовин. Встановлено, що найбільш ефективним є корм РК-2, при його застосуванні прибуток склав 3550 грн. Рівень рентабельності виробництва продукції при використанні корму РК-2 становив 72,0%, при використанні корму РК-2А – 35,9%, тоді як при використанні РК-2Б – 38,2%. Це свідчить про більш високу ефективність застосування у годівлі коропа комбікорму РК-2 у порівнянні із кормами інших рецептів.

Біографії авторів

А. Dvoretskiy, Дніпропетровський державний аграрно- економічний університет, м. Дніпропетровськ
д. біол. н., професор
V. Rozhkov, Дніпропетровський державний аграрно- економічний університет, м. Дніпропетровськ
к. с.-г. н., доцент
K. Savenko, Дніпропетровський державний аграрно- економічний університет, м. Дніпропетровськ
магістр

Посилання

Закон України “Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них” від 05.02/2004 № 1461-ІУ (із змінами станом на 05.02.2004 № 1461-ІV).

Біологічні основи годівлі риб: Монографія [Текст] / С. І. Тарасюк, А. І. Дворецький, О. В. Дерень [та ін.]. – Д.: Адверта, 2015. – 180 с.

Гринжевський М. В. Інтенсифікація виробництва продукції аквакультури у внутрішніх водоймах України [Текст]. − К.: Світ, 2000. – 188 с.

Грициняк І. І . Стан та перспективи розвитку рибного господарства України [Текст] / І. І . Грициняк, Ю. О. Желтов, А. Я. Тучапська // Рибогосподарська наука України. Науковий журнал Інституту рибного господарства Національної академії аграрних наук України. – 2010. – № 2. − С. 111–113.

Жукінський В. М. Методика встановлення екологічних нормативів якості поверхневих вод для управління станом водних екосистем України [Текст] // В. М. Жукінський, О. П. Оксіюк, Г. А. Верниченко [та ін.]. – Тези доп. 2-го з’їзду гідроекол. т-ва України. – К., 1997. – т. 1. – С. 11–12.