МІЖНАРОДНА ВЕТЕРИНАРНА МОРФОЛОГІЧНА НОМЕНКЛАТУРА

  • V. Khomych Національний університет біоресурсів і при- родокористування України, м. Київ
  • P. Gavrylin Дніпропетровський аграрно-економічний університет, м. Дніпро
  • O. Bublyk Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава
Ключові слова: анатомія, ветеринарія, гістологія, ембріологія, морфологія, номенклатура, птахи, ссавці

Анотація

Ветеринарна морфологія об’єднує анатомію, гістологію та ембріологію свійських ссавців і птахів. У зв’язку з цим, спеціалісти-морфологи країн світу у своїй роботі повинні користуватись відповідними номенклатурами (термінами), які затверджені Всесвітньою асоціацією ветеринарних анатомів. В Україні опублікована тільки анатомічна номенклатура, а інші (гістологічна, ембріологічна) відсутні. Запропоновано організувати в нашій країні комітет для підготовки і видання ветеринарної морфологічної номенклатури.

Біографії авторів

V. Khomych, Національний університет біоресурсів і при- родокористування України, м. Київ
д. вет. н. проф.
P. Gavrylin, Дніпропетровський аграрно-економічний університет, м. Дніпро
д. вет. н., проф.
O. Bublyk, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава
к. вет. н., доц

Посилання

Удовин Г. М. Международная ветеринарная анатомическая номенклатура на латинском и русском языках / Г. М. Удовин. – М.: Московская ордена Трудового Красного Знамени ветеринарная академия им. К. И. Скрябина, 1979. – 262 с.

Sack W. O. Nomina Anatomica Veterinaria / Nomina Histologica / Nomina Embryologica Veterinaria. Ithaca, New York, – 1994.

Міжнародна ветеринарна анатомічна номенклатура латинською, українською та англійською мовами друге видання) / Хомич В. Т., Левчук В. С., Горальський Л. П., Ших Ю. С., Калиновська І. Г. / Під редакцією В. Т. Хомича і В. С. Левчука. – Житомир, "Полісся", 2012. – 390 с.

Зеленевский Н. В. Международная ветеринарная анатомическая номенклатура. Четвертая редакция. Nomina Anatomica Veterinaria. – М.: "Мир", 2003. – 351 с.

www.wava-amav.org.

Зеленевский Н. В. Международная ветеринарная анатомическая номенклатура на латинском и русском языках. Пятая редакция. Nomina Anatomica Veterinaria. – Спб.: "Лань", 2013. – 400 с.

Hanabook of Anatomy: nomika anatomica avium. Second Edition. Cambridge, Massachusetts. Published by the Club. 1993. – 779 p.

REFERENCES

Udovin, G. M. (1979). Mezhdunarodnaja veterinarnaja anatomicheskaja nomenklatura na latinskom i russkom jazykah. Moscom, Russia: Moskovskaja ordena Trudovogo Krasnogo Znameni veterinarnaja akademija im. K. I. Skrjabina, 262. [in Russian].

Sack, W. O. (1994). Nomina Anatomica Veterinaria / Nomina Histologica / Nomina Embryologica Veterinaria. Ithaca, New York.

Khomych, V. T., Levchuk, V. S., Horal's'kyy, L. P., Shykh, Yu. S. & Kalynovs'ka, I. H. (2012). Mizhnarodna veterynarna anatomichna nomenklatura latyns'koyu, ukrayins'koyu ta anhliys'koyu movamy (Khomych, V. T. Levchuk, & V. S., Ed.). Zhytomyr, Ukrayina: Polissya. 390. [in Ukrainian].

Zelenevskij, N. V. (2003). Mezhdunarodnaja veterinarnaja anatomicheskaja nomenklatura.(5nd ed.). Nomina Anatomica Veterinaria. – Moscom, Russia: Mir. 351. [in Russian].

www.wava-amav.org.

Zelenevskij, N. V. (2013). Mezhdunarodnaja veterinarnaja anatomicheskaja nomenklatura na latinskom i russkom jazykah. (5nd ed.). Nomina Anatomica Veterinaria. Spb. Russia: Lan. 400. [in Russian].

Hanabook of Anatomy: nomika anatomica avium. (1993). Second Edition. Cambridge, Massachusetts. Published by the Club, 779.