ВИКОРИСТАННЯ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ “КАЛЬФОСТОНІК” ТА ГРУМІНГУ В КОНЯРСТВІ

  • E. Lesnovskay Дніпропетровський державний аграрно- економічний університет, м. Дніпро
  • K. Dinnikova Дніпропетровський державний аграрно- економічний університет, м. Дніпро
Ключові слова: грумінг Full Clip, кормова добавка “Кальфостонік”, тренінг коней

Анотація

Встановлена ефективність використання кормової добавки “Кальфостонік” та грумінгу молодняку напередодні щорічних випробувань. Дана кормова добавка та грумінг сприяє підвищенню обмінних процесів в організмі коней, стимулює їх скакові та стрибкові рефлекси, сприяє швидкій нормалізації показників стану здоров’я, підвищує витривалість та швидкість при подоланні різних видів та довжини дистанцій.

Біографії авторів

E. Lesnovskay, Дніпропетровський державний аграрно- економічний університет, м. Дніпро
к. с.-г. наук
K. Dinnikova, Дніпропетровський державний аграрно- економічний університет, м. Дніпро
магістр

Посилання

Гопка Б.М. Конярство / Б.М. Гопка, М.П. Хоменко [та ін.]. – Київ: Вища освіта, 2004, – с. 320.

Диннікова К.Д. Особливості проведення зимового тренінгу / К.Д. Диннікова, О.В. Лесновська // “Сучасні проблеми та шляхи інтенсифікації виробництва продукції тваринництва” : зб. мат. регіональної наук.-практ. конф. – м. Дніпропетровськ, 2016. – С. 7–9.

Лесновская Е.В. Груминг в коневодстве / Е.В. Лесновская, Е.Д. Динникова // “Современное экологическое состояние природной среды” : Элект. сб. статейю – Соленое Займище, Россия, 2016 – С. 3255–3261.

REFERENCES

Hopka, B.M., Khomenko, M.P. et al. (2004). Konyarstvo. Kyyiv, Ukrayina: Vyshcha osvita, 320. [in Ukrainian].

Dynnikova, K.D. & Lesnovs'ka O.V. (2016). Osoblyvosti provedennya zymovoho treninhu. Proceedings of the Conference "Suchasni problemy ta shlyakhy intensyfikatsiyi vyrobnytstva produktsiyi tvarynnytstva" Dnipropetrovs'k, 2016, 7–9. [in Ukrainian].

Lesnovskaja, E.V. & Dinnikova, E.D. (2016). Gruming v konevodstve. Sovremennoe jekologicheskoe sostojanie prirodnoj sredy, Solenoe Zajmishhe, Rossija, 3255–3261. [in Russian].