ЗНАЧЕННЯ КРОХМАЛИСТИХ ВУГЛЕВОДІВ ПРИ ЗГОДОВУВАННІ ВИСОКОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИЛОСНО-КОНЦЕНТРАТНИХ РАЦІОНІВ ДІЙНИМ КОРОВАМ

  • V. Zhukov Інститут кормів і сільського господарства Поділля НААН України
  • V. Panko Інститут кормів і сільського господарства Поділля НААН України
  • V. Ratushnyak Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця
Ключові слова: рубець, мікрофлора, сирий протеїн, летючі жирні кислоти, клітковина, мікробіальний білок

Анотація

Універсальні і спеціалізовані силосні гібриди кукурудзи LG 32.32, LG 32.85, Jodie, Моніка 350 МВ за складом сирого протеїну, змістом НДК і лігніну відповідають вимогам нормальної фізіо- логії травлення дійних корів. Підвищений рівень розщеплюваності сирого протеїну при достат- ньому вмісті вуглеводів, що легко редукуються обумовлює інтенсивне зростання мікрофлори ру- бця сприяє утворенню додаткової кількості мікробіального білка. Встановлено, що низький вміст стабільного крохмалю в силосі із спеціалізованих гібридів кукурудзи запобігає спонтанно- му утворенню газів і здуттю рубця.

Біографії авторів

V. Zhukov, Інститут кормів і сільського господарства Поділля НААН України
к. с.- х. н
V. Panko, Інститут кормів і сільського господарства Поділля НААН України
к. с.- х. н

Посилання

Енсмингер М. Корма и питание. Краткое изложение / М. Енсмингер, Дж. Е. Оулфилд. – 1990. – С. 218–220.

Клименко В. П. Сравнительная эффективность консервантов на основе бактериальных культур при силосовании / В. П. Клименко // Кормопроизводство. – 2008. – № 9. – С. 31–34.

Косолапов В. М. Методы анализа кормов / В. М. Косолапов, И. Ф. Драганов, В. А. Чуйков [и др.]. – М. : Угрешская типография, 2011. – 219с.

Маскаленко С. П. Рубцовое пищеварение у коров при кормлении сенажом, заготовленном в пленочной упаковке / С. П. Маскаленко // Зоотехния. – 2003. – №7. – С.11–12.

Лебедев П. Т. Методы исследования кормов, органов и тканей животных / П. Т. Лебедев, А.Т. Усович – М.: Россельхозиздат, 1976. – 389с.

Овсянников А. И. Основы опытного дела в животноводстве / А. И. Овсянников– М.: Колос. – 1976. – 304 с.

Томмэ М. Ф. Обмен веществ и энергии в организме с.-х. животных / М. Ф. Томмэ – М., 1949. – 319 с.