ПЕРЕТРАВНІСТЬ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН І ПРОДУКТИВНА ДІЯ СИЛОСУ ІЗ КОНЮШИНИ ТА ПАЖИТНИЦІ БАГАТОКВІТКОВОЇ

  • O. Kurnayev Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН
  • K. Syrovatko Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця
Ключові слова: силос, перетравність, корови, молоко, обмінна енергія, протеїн

Анотація

Наведено результати годівельних дослідів із визначення перетравності поживних речовин та продуктивної дії силосу з пров’яленої маси сумішки конюшини та пажитниці багатоквіткової, заготовленого з використанням біологічних консервантів “Літосил”, “Літофер” та “Літосил плюс”. Встановлено, що застосування біологічних консервантів сприяє підвищенню коефіцієнтів перетравності поживних речовин та енергетичної цінності силосу. Згодовування силосу у складі господарських раціонів забезпечує підвищення молочної продуктивності корів при зменшенні витрат кормів на один кілограм молока.

Біографії авторів

O. Kurnayev, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН
к. с.-г. н
K. Syrovatko, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця
к. с.-г. н.

Посилання

Вульфорд М. Силос, сенаж руководство по заготовке / Вульфорд М. – Киев, 2007.– 52 с.

Курнаєв О. М. Вплив біологічних консервантів на якість, аеробну стабільність та енергетичну цінність силосу з сумішки конюшини та пажитниці багатоквіткової / О. М. Курнаєв, К.М. Сироватко / Х Международная заочная конференция “Развитие науки в ХХI веке”. – Харьков, 2016 Часть I. – С. 85–90.

Норми і раціони повноцінної годівлі високопродуктивної великої рогатої худоби: довідник-посібник / за ред. Г. О. Богданова, В. М. Кандиби. – К.: Аграр. наука, 2012. – 296с.

Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных. Справочное пособие. – 3-е издание переработанное и дополненное / под. ред. А. П. Калашникова, В. И. Фисинина, В. В. Щеглова, Н. И. Клейменова. – Москва, 2003. – 456 с.

Овсянников А. И. Основы опытного дела в животноводстве / А.И. Овсянников – М. “Колос”, 1976. – 304 с.

Победнов Ю. А. Основы и способы силосования трав / Победнов Ю. А. – СПб: ООО ”БИОТРОФ”, 2010. – 192 с.

Подобєд Л. І. Питання заготівлі, зберігання та використання кормів в умовах інтенсивної технології виробництва молока / Л. І. Подобєд, О.М. Курнаєв – Одеса: Друкарський дім, 2012. – 456 с.