ОЦІНКА ВІДТВОРНОЇ ЗДАТНОСТІ КОРІВ ЗА РІЗНОЇ ТРИВАЛОСТІ ПРОДУКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ

  • А. Kitayeva Одеський державний аграрний університет, м. Одеса
Ключові слова: продуктивність, продуктивний вік, лактація, відтворна здатність, вихід телят

Анотація

Вивчали відтворну здатність корів української червоно-рябої молочної породи залежно від тривалості продуктивного використання. Встановлено, що зі збільшенням числа лактацій, підвищується вихід телят на 100 корів та зменшуються збитки від яловості у розрахунку на одну ялову корову.

Біографія автора

А. Kitayeva, Одеський державний аграрний університет, м. Одеса
д. с.-г. н., професор

Посилання

Левин Г. Пожизненный удой и долголетие коров / Г. Левина, Н. Сивкина, И. Петрова // Молочное и мясное скотоводство. – 2002. – № 6. – С. 27–29.

Москаленко Л. П. Продолжительность хозяйственного использования ярославських голштинезированных коров / Л. П. Москаленко, Е.А. Зверева // Аграрная наука. – 2009. – №11. – С. 24–25.

Плохинский Н. А. Руководство по биометрии для зоотехников. – М.: Колос, 1969. – 256 с.

Сорапкин В. Г. Продуктивное долголетие коров в зависимости от паратипических факторов / В.Г. Сарапкин, С. В. Алешкина // Зоотехния. – 2007. – № 8. – С. 4–7.

Суровцев В. Повышение эффективности молочного скотарства путем увеличения срока продуктивного использования коров / В. Суровцев, Ю. Никулина // Животноводство России. – 2011. – № 6. – С. 14-16.