ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ФОРМ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ У ГОДІВЛІ ПТИЦІ

  • M. Lемesheva Харківська державна зооветеринарна академія, м. Харків
  • V. Yurchenko Харківська державна зооветеринарна академія, м. Харків
Ключові слова: мікроелементи, годівля, птиця, птахівництво, хелати, протеїнати, цинк, мідь, марганець, продуктивність, несучість, якість яєць, біологічна доступність

Анотація

Розглядається ефективність використання неорганічних та органічних джерел цинку, міді, марганцю в годівлі птиці. Проведено аналіз впливу різних форм мікроелементів на їх біологічну доступність, обмін речовин, ріст, яєчну продуктивність, відтворну функцію і здоров’я птиці.

Біографії авторів

M. Lемesheva, Харківська державна зооветеринарна академія, м. Харків
д. біол. н., професор
V. Yurchenko, Харківська державна зооветеринарна академія, м. Харків
к. с.-г. н., доцент

Посилання

Лемешева М. М. Биологическое обоснование нормирования протеина и аминокислот для индеек: Автореф. дис….док. б. н.: 06.02.02 / Всесоюз. науч.-иссл. инст. физиологии, биохимии и питания с/х жив. – Боровск, 1991. – 50 с.

Лемешева М. М., Юрченко В. В. Пат. на кор. модель 74118 UA, МПК (2012.01) А23К1/00. Спосіб підвищення несучості курей і якості яєць / М. М. Лемешева, В. В. Юрченко. – №u201108845; заявлено 14.07.2011; опубл. 25.10.2012, Бюл. №20. – 5 с.

Лемешева М. М. Эффективность использования микроэлементов в кормлении птицы / М. М. Лемешева, В. В. Юрченко // Корми і факти – 2015. – № 10 (62). – С. 10 – 11.

Ричардс Д. Д. Минеральные хелаты содействуют обеспечению биологической целостности / Д. Д. Ричардс, М. К. Мананги, Д. Д. Дибнер, С. Картер // Ефективні корми та годівля. – 2011. – №5 (53). – С. 44 – 48.

Юрченко В. В. Якість яєць та продуктивність курей при введенні в комбікорм соняшникової олії або фузи в поєднанні з цинком: Автореф. дис…. канд. с.-г. наук: 06.02.02 / Інститут тваринництва УААН. – Х, 2001. – 18 с.

Ao T. The replacement of inorganic mineral salts with mineral proteinates in poultry diets / T. Ao, J. Pierce // World’s Poultry Science Journal. – 2013. – №3 (V. 69) – P. 5 – 16.

Swiatkіewicz S. The efficacy of organic minerals in poultry nutrition: review and implications of recent studies / S. Swiatkіewicz, A. Arczewska-Wlosek, D. Jozefіak // World’s Роultry Science Journal. – 2014. – №9 (Vol. 70). – P. 475 – 486.