[1]
Skliarov, P.M., Fedorenko, S.Y., Onyshchenko, O.V., PasternakА.М., Lieshchova, M.A., Bilyi, D.D., Vakulyk, V.V., Antonenko, P.P. і Mylostyvyi, R.V. 2021. Ефективність озонотерапії кіз із маститом. Theoretical and Applied Veterinary Medicine. 9, 1 (Лют 2021), 24-29.