(1)
Tsvigun, A.; Tsvigun, O. ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ ТА ДОСТУПНІСТЬ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ ЗА РІЗНИХ РІВНІВ СУХОЇ РЕЧОВИНИ ТА ПРОТЕЇНУ В РАЦІОНІ. TAVM 1, 4, 279-283.