(1)
SilchenkoК. ВПЛИВ ЗАСТОСУВАННЯ БІОСТИМУЛЯТОРІВ НА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ У МОЛОЧНОМУ СКОТАРСТВІ. TAVM 1, 4, 119-123.