(1)
Yevstafieva, V.; Aranchij, J.; Sorokova, V.; Melnychuk, V.; Sorokova, S. MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF NEMATODES CHABERTIA OVINA. TAVM 1, 5, 97-101.