Chumak, S. V., Chumak, V. O., & Horchanok, A. V. (2021). Зміни складу козиного молока за теплового стресу в умовах господарства степової зони України. Theoretical and Applied Veterinary Medicine, 9(2), 74-81. https://doi.org/10.32819/2021.92012