CHUMAK, S. V.; CHUMAK, V. O.; HORCHANOK, A. V. Зміни складу козиного молока за теплового стресу в умовах господарства степової зони України. Theoretical and Applied Veterinary Medicine, v. 9, n. 2, p. 74-81, 5 maio 2021.