Skliarov, P. M., S. Y. Fedorenko, O. V. Onyshchenko, PasternakА. М., M. A. Lieshchova, D. D. Bilyi, V. V. Vakulyk, P. P. Antonenko, і R. V. Mylostyvyi. 2021. Ефективність озонотерапії кіз із маститом. Theoretical and Applied Veterinary Medicine 9 (1), 24-29. https://bulletin-biosafety.com/index.php/journal/article/view/300.