[1]
A. V. Horchanok, МykytiukV. V., O. A. Kuzmenko, L. O. Lytvyshchenko, V. O. Chumak, і I. I. Porotikova, Молочна продуктивність кіз зааненської породи за згодовування органічної кормової добавки гумінової природи, TAVM, vol 9, no 1, pp 18-23, Лют 2021.