[1]
V. Yevstafieva, J. Aranchij, V. Sorokova, V. Melnychuk, and S. Sorokova, “MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF NEMATODES CHABERTIA OVINA”, TAVM, vol. 5, no. 1, pp. 97-101, 1.