Skliarov, P. M., S. Y. Fedorenko, O. V. Onyshchenko, PasternakА. М., M. A. Lieshchova, D. D. Bilyi, V. V. Vakulyk, P. P. Antonenko, і R. V. Mylostyvyi. Ефективність озонотерапії кіз із маститом. Theoretical and Applied Veterinary Medicine, Vol 9, no 1, Feb. 2021, pp 24-29, https://bulletin-biosafety.com/index.php/journal/article/view/300.