1.
Skliarov PM, Fedorenko SY, Onyshchenko OV, PasternakАМ, Lieshchova MA, Bilyi DD, Vakulyk VV, Antonenko PP, Mylostyvyi RV. Ефективність озонотерапії кіз із маститом. TAVM [інтернет]. 1Лют2021 [cited 23Чер2021];9(1):24-9. Available from: https://bulletin-biosafety.com/index.php/journal/article/view/300