Загальні відомості

Theoretical and Applied Veterinary Medicine публікує результати досліджень з напрямків: діагностика і терапія тварин; патологія, онкологія і морфологія; ветеринарна мікробіологія, вірусологія і біотехнологія; епізоотологія; інфекційні хвороби та імунологія тварин; ветеринарна фармакологія і токсикологія; ветеринарна хірургія, гінекологія і акушерство; ветеринарної гігієни, санітарії, експертизи; молекулярно-генетичні методи досліджень у ветеринарії; тваринництво і селекція; годівля тварин і технологія кормів; технологія виготовлення і переробки продукції тваринництва; рибництво.

Дивись детальніше Цілі та проблематика журналу.

Статті, що подаються до Theoretical and Applied Veterinary Medicine повинні бути оригінальними, неопублікованими, не знаходитися на розгляді в будь-якому іншому журналі. Рукопис повинен бути написаний українською, російською або англійською мовами. Відповідальність за зміст статті покладається на авторів, а не на редакторів чи видавців. Автори поданих документів до Theoretical and Applied Veterinary Medicine повинні ознайомитися з Авторськими правами та ліцензуванням

Документи повинні бути підготовлені відповідно до етичних стандартів у видавничому справі