Theoretical and Applied Veterinary Medicine

Theoretical and Applied Veterinary Medicine

ISSN 2663-1156; eISSN 2663-1164

Журнал видається з 2011 року. До червня 2018 року він виходив під назвою «Науково-технічний бюлетень Науково-дослідного центру біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК» ISSN 2409-9023 (online)

Цілі та проблематика: Theoretical and Applied Veterinary Medicine публікує рецензовані оригінальні дослідження в галузі ветеринарної медицини та тваринництва. Журнал акцентує увагу на різних аспектах: патології, онкології, морфології, фізіології та біохімії тварин; ветеринарної гігієни, санітарії, експертизи; технології виробництва та переробки продукції тваринництва; годівлі та розведення сільськогосподарських тварин.

Журнал входить до «Переліку наукових фахових видань України» (група В), у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук (ветеринарні, сільськогосподарські науки).

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 23411-1325 1Р від 08.06.2018 року.

Видавець: Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тематика: ветеринарні та сільськогосподарські науки: ветеринарна морфологія та патологія; фізіологія і біохімія тварин; клінічна біохімія, фармакологія та токсикологія у ветеринарній медицині; молекулярно-генетичні методи досліджень; мікробіологія, вірусологія та біотехнологія у тваринництві та ветеринарній медицині; гігієна, ветеринарно-санітарна експертиза, стандартизація, якість і безпека сільськогосподарської продукції; паразитологія та інвазійні хвороби тварин; технологія виробництва і переробки продукції тваринництва; зоотехнія; розведення та селекція тварин, годівля тварин і технологія кормів.

Періодичність: Щоквартально (березень, червень, жовтень, грудень)

Мови: Українська, Англійська, Російська

Головний редактор: Гаврилін Павло Миколайович

Заступники головного редактора: Mohamed A. M. Alsafy; Tabaran Alexandru-Flaviu

Відповідальний секретар: Лєщова Марина Олексіївна

Редакційна колегія: В. С. Бомко; О. Г. Гавриліна; В. А. Грищенко; В. О. Євстаф’єва; В. Г. Єфімов; О. Т. Куцан; Д. М. Масюк; Р. В. Милостивий; О. М. Черненко; Mohamed Zidan; Amir Amniattalab; Taulescu Marian Aurel; Theophilus Jarikre.

Ліцензійні умови: Журнал «Theoretical and Applied Veterinary Medicine» працює за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY. Це дозволяє читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати, цитувати або посилатися на повний текст статті в цьому журналі.

Політика відкритого доступу: Журнал «Theoretical and Applied Veterinary Medicine» дотримується політики відкритого доступу (Open Access). Усі статті розміщуються безстроково і безкоштовно відразу після виходу номера. Повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових статей журналу представлений на офіційному сайті журналу у розділі Архіви.

Це відповідає визначенню відкритого доступу від BOAI. Ліцензійна політика журналу сумісна з переважною більшістю політик відкритого доступу та архівування матеріалів.

Для авторів:

  • керівництво для авторів (завантажити у форматі PDF, DOCX)
  • форма рецензування (завантажити у форматі PDF, DOCX)
  • ліцензійний договір (завантажити у форматі PDF, DOC)
  • зразок оформлення статті (завантажити у форматі PDF)

Поштова адреса: Дніпровський державний аграрно-економічний університет, вул. Сергія Єфремова, 25, м. Дніпро, 49600, Україна

E-mail: bulletin.biosafety@gmail.com

Сайт: http://bulletin-biosafety.com

Телефон/факс: +38(056)744-53-03

Основна контактна особа: Лєщова Марина Олексіївна

Тел.: +38-067-256-24-86

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...