Індексація видання

Науковий журнал «Theoretical and Applied Veterinary Medicine» індексується у електронних бібліотеках, каталогах, репозиторіях та міжнародних наукометричних базах даних:

 Політика архівування

Theoretical and Applied Veterinary Medicine являється прихильником цифрового збереження наукових досліджень. Ми прагнемо до постійної доступності та збереження наукових досліджень.

 Цифровий архів

Повний текст усіх опублікованих статей доступний для завантаження на сайті журналу в розділі "Архів". Весь уміст цифрового журналу зберігається на захищеному сервері, резервне копіювання якого відбувається щодня. Журнал також зберігається у Національному репозиторії Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського та Індекс Копернікус.

 Автори можуть архівувати опубліковану версію своїх статей в особистих або інституційних сховищах безпосередньо після публікації.

 Архівація друкованих копій

Друковані копії нашого журналу каталогізуються та архівуються у наступних бібліотеках: