Фахова реєстрація: ветеринарні та сільськогосподарські науки (наказ МОН України №455 від 15.04.14 р).Рекомендовано до поширення через мережу Інтернет та друку вченою радою Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету (протокол № 8 від 30.03.17 р)
Опубліковано: 2017-06-26

Ветеринарна морфологія та патологія

Фізіологія і біохімія тварин

Гігієна тварин, ветеринарно-санітарна експертиза, стандартизація, якість та безпека с.-г. продукції

Паразитологія та інвазійні хвороби тварин