Том 6, № 1 (2018)

НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ НДЦ БІОБЕЗПЕКИ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ РЕСУРСІВ АПК

Фахова реєстрація: ветеринарні та сільськогосподарські науки (наказ МОН України №455 від 15.04.14 р).
Рекомендовано до поширення через мережу Інтернет та друку вченою радою Дніпровського державного аграрно-економічного університету (протокол №5 від 29 березня 2018 року).

Зміст

Статті

A. I. Dvoretsky, L. A. Baidak
PDF
6-14
V. V. Samoylyuk, K. O. Asaubaeva
PDF
15-19
N. G. Grushanska, V. M. Kostenko, M. I. Tsvilihovsky
PDF
20-24
D. V. Kibkalo, O. P. Timoshenko, G. V. Vikulina
PDF
25-29
V. Z. Salata, M. D. Kukhtyn, Y. B. Perkiy
PDF
30-34
L. I. Shendrik, Ch. M. Shendrik, Yu. A. Gugosyan, I. M. Shendrik
PDF
35-39
V. A. Yevstafieva, O. S. Nasarenko
PDF
40-45
V. L. Kovalenko, V. M. Garkavenko, G. V. Ponomarenko, O. V. Ponomarenko, M. D. Kukhtyn, P. L. Kovalenko
PDF
46-51
Z. V. Pskhatsieva
52-56
A. S. Fediaieva
PDF
57-60