Фахова реєстрація: ветеринарні та сільськогосподарські науки (наказ МОН України №455 від 15.04.14 р).Рекомендовано до поширення через мережу Інтернет та друку вченою радою Дніпровського державного аграрно-економічного університету (протокол №8 від 26 червня 2018 року).
Опубліковано: 2018-07-03

Статті