Фахова реєстрація: ветеринарні та сільськогосподарські науки (наказ МОН України №455 від 15.04.2014 р)Рекомендовано до поширення через мережу Інтернет та друку вченою радою Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету (протокол №4 від 24.11.2016 р)
Published: 2017-01-28

Articles