Фахова реєстрація: ветеринарні та сільськогосподарські науки (наказ МОН України №455 від 15.04.2014 р)Рекомендовано до поширення через мережу Інтернет та друку вченою радою Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету (протокол №4 від 22.12.2016 р)
Опубліковано: 2017-02-27

Ветеринарна морфологія та патологія

Фізіологія і біохімія тварин

Мікробіологія, вірусологія та біотехнологія у тваринництві та ветеринарній медицині

Гігієна тварин, ветеринарно-санітарна експертиза, стандартизація, якість та безпека с.-г. продукції

Паразитологія та інвазійні хвороби тварин

Зоотехнія