Фахова реєстрація: ветеринарні та сільськогосподарські науки (наказ МОН України №455 від 15.04.2014 р)Рекомендовано до поширення через мережу Інтернет та друку вченою радою Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету (протокол №4 від 22.12.2016 р)
Published: 2017-02-27

Veterinary Morphology and Pathology

Animal Physiology and Biochemistry

Microbiology, Virology and Biotechnology in Animal Industry and Veterinary Medicine

Hygiene of Animals, Veterinary-Sanitary Expertise, Standardization, Quality and Safety of Agricultural Products

Parasitology and Invasion Animal Diseases

Animal Science