Редколегія

Редакційна колегія Бюлетеня сформована головним редактором та затверджена на засіданні Вченої ради Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету (Протокол № 10 від 30 червня 2011 року).

До складу Редакційної колегії Бюлетеня входять 17 осіб, серед яких провідні вчені України, 15 докторів наук. Члени Редакційної колегії виконують функції експертів Бюлетеня.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

КОБЕЦЬ Анатолій Степанович – головний редактор, ректор Дніпропетровського ДАЕУ, доктор наук держ. управління, професор кафедри сільськогосподарських машин.

ГАВРИЛІН Павло Миколайович – заступник головного редактора, доктор ветеринарних наук, професор, завідувач кафедрою нормальної і патологічної анатомії с.-г. тварин Дніпропетровського ДАЕУ.

ЛЄЩОВА Марина Олексіївна – відповідальний секретар, кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри нормальної і патологічної анатомії с.-г. тварин Дніпропетровського ДАЕУ.

Члени редакційної колегії:

Ветеринарні науки

ВЕЛИЧКО Володимир Олександрович – доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник заступник директора Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок.

ВИСОКОС Микола Петрович – доктор ветеринарних наук, професор кафедри технології переробки та контролю якості продукції тваринництва Дніпропетровського ДАЕУ, Заслужений діяч науки і техніки України.

ГУФРІЙ Дмитро Федорович – доктор ветеринарних наук, професор кафедри фармакології та токсикології Львівського Національного університету ветеринарної медицини та біотехнології.

МАСЮК Дмитро Миколайович – кандидат ветеринарних наук, доцент, професор Дніпропетровського ДАЕУ, завідувач Науково-дослідного центру біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК Дніпропетровського ДАЕУ.

ТКАЧЕНКО Олексій Андрійович – доктор ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри епізоотології та інфекційних хвороб Дніпропетровського ДАЕУ.

УШКАЛОВ Валерій Олександрович – доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник, заступник директора Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів.

ЯЦЕНКО Іван Володимирович – доктор ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри ветеринарно-санітарної експертизи та судової ветеринарної медицини Харківської державної зооветеринарної академії.

Сільськогосподарські науки

АНТОНЕНКО Петро Павлович – доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри клінічної діагностики та внутрішніх хвороб тварин Дніпропетровського ДАЕУ.

КИРИЛІВ Ярослав Іванович – доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри дрібного тваринництва Львівського Національного університету ветеринарної медицини та біотехнології.

КОЗИР Володимир Семенович – доктор сільськогосподарських наук, академік УААН, професор, Інститут зернових культур НААН України.

МИКИТЮК Віктор Васильович – доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри годівлі сільськогосподарських тварин Дніпропетровського ДАЕУ.

ПІЩАН Станіслав Григорович – доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри технології виробництва продукції тваринництва Дніпропетровського ДАЕУ.

СМЕТАНІН Володимир Тимофійович – доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри біотехнології та безпеки життєдіяльності Українського державного хіміко-технологічного університету.

ШКУРКО Тетяна Петрівна – доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри технології виробництва продукції тваринництва Дніпропетровського ДАЕУ.