Індексація журналу

Науково-технічний бюлетень науково-дослідного центру біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету індексується в електронних бібліотеках, каталогах, репозиторіях і міжнародних наукометричних базах даних:

  1. GOOGLE SCHOLAR
  2. VERNADSKY NATIONAL LIBRARY OF UKRAINE