Додаткова інформація про видання

1. Бюлетень є електронним науковим фаховим виданням Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету.

2. Повні тексти статей знаходяться у відкритому доступі (open access), без необхідності реєстрації.

3. Інформація у бюлетені представлена у формі електронних даних, які пройшли редакційно-видавниче опрацювання, призначені для поширення в незмінному вигляді та мають вихідні відомості.

4. Видання включене до переліку електронних наукових фахових видань з ветеринарних і сільськогосподарських наук (Наказ МОН України №455 від 15.04.2014 р)

5. Бюлетень не є самостійною юридичною особою. Для своєї діяльності використовує реквізити, печатки та розрахункові рахунки засновника (Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет).

6. Метою Бюлетеня є:

 • досягнення якісно нового рівня повноти й оперативності задоволення інформаційних потреб суспільства в знаннях, одержаних у процесі науково-дослідної та виробничої діяльності науковців та фахівців у галузі ветеринарної медицини, біотехнології, тваринництва та сільського господарства.
 • формування наукового потенціалу України, підтримка вчених та наукової молоді, роботи яких сприяють розвитку сільського господарства та економіки України в цілому.

7. Для реалізації даної мети у Бюлетені можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук: статті, тези наукових конференцій. Опубліковані матеріали стосуються різноманітних питань ветеринарної медицини та сільського господарства, на них можна посилатися у наукових статтях та дисертаціях.

8. Матеріали у Бюлетені видаються українською, російською, англійською мовами. Основна мова видання – українська. Публікуються оглядові і проблемні статті ветеринарного та сільськогосподарського профілю, які раніше не були опубліковані або направлені до іншого наукового видання.

9. Основні розділи:

 • Ветеринарна морфологія та патологія
 • Фізіологія і біохімія тварин
 • Клінічна біохімія, фармакологія та токсикологія у ветеринарній медицині
 • Молекулярно-генетичні методи досліджень
 • Мікробіологія, вірусологія та біотехнологія у тваринництві та ветеринарній медицині
 • Гігієна тварин, ветеринарно-санітарна експертиза, стандартизація, якість та безпека с.-г. продукції
 • Паразитологія та інвазійні хвороби тварин
 • Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва
 • Зоотехнія

10. Видається 4 рази на рік. Сфера розповсюдження Україна та інші держави світу.

Бюлетень має повну електронну версію, розміщену у мережі Інтернет:

 1. http://bulletin-biosafety.com/
 2. http://biosafety-center.com/naukovi_vydannya/

Бюлетень є зареєстрований ВАК України як фаховий з ветеринарних та сільськогосподарських наук.