Процес рецензування

 • ЗАВАНТАЖИТИ ФОРМУ РЕЦЕНЗІЇ у PDF
 • ЗАВАНТАЖИТИ ФОРМУ РЕЦЕНЗІЇ у DOCX

  Порядок рецензування

  Положення про рецензування рукописів статей у науковому журналі «Theoretical and Applied Veterinary Medicine»

  1. Загальні положення.
   • Усі матеріали, що надходять до редакції наукового журналу «Theoretical and Applied Veterinary Medicine» проходять обов’язкове експертне оцінювання (рецензування).
   • Експертне оцінювання рукописів наукових статей, що надходять до редакції наукового журналу «Theoretical and Applied Veterinary Medicine» здійснюється членами редакційної колегії, провідними фахівцями за науковими напрямами, що висвітлюються в роботах.
   • Рецензування (експертне оцінювання) рукописів наукових статей здійснюється для підтримання високого наукового рівня журналу «Theoretical and Applied Veterinary Medicine» та з метою підвищення якості наукових статей шляхом їх об’єктивної і неупередженої оцінки експертами, відбору найбільш цінних та актуальних наукових робіт.
  2. Порядок рецензування статей
   • Усі статті, що надсилаються до журналу, проходять рецензування в порядку, визначеному цим положенням.
   • До рецензування допускаються статті, оформлені відповідно до правил, встановлених для авторів Міжнародними стандартами та Державними стандартами України, чинними нормативними документами.
   • Наукові статті, які надходять у редакцію, перевіряються щодо наявності усіх необхідних складових та їх оформлення у відповідності до Керівництво для авторів, викладених на сайті.
   • Редакція протягом 10 днів повідомляє автора про отримання статті та направлення її на рецензування.
   • У журналі «Theoretical and Applied Veterinary Medicine» використовується подвійне сліпе (анонімне) рецензування:
  • рецензенту не розкриваються особисті дані автора/авторів;
  • автору/авторам не розкриваються особисті дані рецензента.
   • Рецензенти відбираються редактором із числа редакційної колегії чи провідних учених за профілем пропонованої роботи та напрямом досліджень. Усі рецензенти повинні бути відомими спеціалістами по тематиці поданого рукопису та мати публікації в даній галузі досліджень (бажано за останні 5 років).
   • Редколегія залишає за собою право на проведення додаткового рецензування.
   • Рецензентам пропонується надати рецензію протягом 10 днів, проте термін рецензування в кожному окремому випадку може збільшуватися.
   • У редакції наукового журналу «Theoretical and Applied Veterinary Medicine» розроблена типова форма рецензії вигляді запитань, яка розміщена на сайті журналу. Рецензент може подати рецензію у довільній формі.
   • Після експертного оцінювання наукової статті рецензент може:
  • рекомендувати статтю до опублікування;
  • рекомендувати статтю до опублікування після доопрацювання її автором з урахуванням висловлених зауважень і побажань;
  • не рекомендувати статтю до опублікування.
   • Якщо рецензент рекомендує статтю до опублікування після її доопрацювання з урахуванням зауважень, або не рекомендує статтю до опублікування, в рецензії повинна бути вказана причина такого рішення.
   • За результатами рецензування редколегія журналу приймає рішення щодо публікації (відхилення) статті, про що інформує авторів.
   • Стаття що вимагає доопрацювання, з урахуванням зауважень рецензентів направляється автору. Термін внесення виправлень до одного місяця, після чого стаття повторно рецензується.
   • Якщо статтю не рекомендують до публікації, вона не може бути подана на повторний розгляд. Текст негативної рецензії направляється автору з забезпеченням анонімності рецензента.
   • Наявність позитивної рецензії не є достатньою підставою для її публікації. Остаточне рішення про доцільність публікації приймає головний редактор і редакційна колегія журналу.
  Оригінали рецензій зберігаються в редакції три роки.